Menu

MFT1845+

Multifunkcionalni instrument za ispitivanje

Dokumentacija proizvoda
  • Ispitivanje mesta punjenja električnih vozila *
  • Poboljšana TrueLoop tehnologija merenja impedanse petlje kvara bez okidanja
  • Potpuno jednofazno i trofazno ispitivanje instalacije
  • Jednofazno i trofazno ispitivanje RCD uređaja nazivne diferencijalne struje od 10 mA do 1 A
  • Ispitivanje otpornosti uzemljivača i ispitivanje bez sondi otpornosti kontinuiteta**
  • Jednostavan odabir ispitivanja kodiran bojom
  • Interna memorija i Bluetooth komunikacija
  • EN61010 CAT IV merna kategorija prema zahtevima za bezbednost i robustno kućište IP54 

Multifunkcionalni instrument MFT1845 je projektovan za ispitivanje električnih instalacija niskog napona, posebno na lokacijama sa visokim nivoom električnog šuma. Sa ovim instrumentom omogućena su sva zahtevana ispitivanja kako bi se do kraja sprovela neophodna sertifikacija za industrijske, komercijalne i fiksne električne instalacije u domaćinstvima.

TrueLoop poboljšana tehnologija merenja impedanse petlje kvara bez okidanja:

MFT1845+ koristi novu tehnologiju ispitivanja petlje kvara bez okidanja, koja sprečava bilo kakav uticaj koji RCD uređaj može imati na vrednost ukupne impedanse petlje kvara i ima ispitivanje petlje kvara bez okidanja do 8 sekundi. Ova tehnika takođe omogućava ispitivanje impedanse petlje kvara strujnih kola štićenih RCD uređajima tipa A i tipa AC nazivne diferencijalne struje 10mA.

Nova analiza merenja Confidence Meter (u postupku patentiranja):

Ono što ističe novo merenje impedanse petlje kvara bez okidanja, je novi Megger Confidence Meter (merač pouzdanosti). Kako na vrednosti impedanse petlje kvara može dramatično uticati električni šum, Confidence Meter prikazuje stepen pouzdanosti u tačnost izmerene impedanse petlje kvara. Korišćenjem digitalnog prikaza u obliku luka za indikaciju analitičkog procesa odnosno pouzdanosti, merenje se kontinuirano prati i podešava kada je prisutan električni šum, što daje značajno poboljšan i ponovljiv rezultat ispitivanja.

Novo ispitivanje mesta punjenja električnog vozila:

MFT1845 + uključuje automatski redosled ispitivanja RCD uređaja mesta punjenja električnog vozila, uključujući 6 mA DC test (potreban je dodatak za EVCA adapter). Rezultati ispitivanja mogu se pregledati ili sačuvati u memoriji i pregledati kasnije.

Product accessories