Menu

MFT1800

Multifunkcionalni instrument za ispitivanje instalacija

Dokumentacija proizvoda
  • Ispitivanje RCD uređaja tipa B za solarne instalacije i trofazno RCD ispitivanje za industrijske primene
  • Izbor 3-polnog ispitivanja, 3-polnog ispitivanja bez odspajanja uzemljivača, 2-polnog i ispitivanja bez sondi za merenje otpornosti uzemljivača
  • Monitoring inverznog polariteta i korekcija za ispitivanje pod naponom
  • Indikacija redosleda faza za verifikaciju rotirajućih mašina
  • Automatski inverzno ispitivanje neprekidnosti sa izborom ispitne struje od 200 mA i 15 mA
  • Čuvanje podataka u internoj memoriji i preuzmanje preko Bluetooth®

MFT1800 serija sastoji se od 3 instrumenta za ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija prema zahtevima svih standarda izvedenih iz IEC 60364. Oni omogućavaju sva zahtevana ispitivanja kako bi se do kraja sprovela neophodna sertifikacija za industrijske, komercijalne i fiksne električne instalacije u domaćinstvima.

MFT1815 - Instrument za osnovna ispitivanja koji ima mernu kategoriju CAT IV prema zahtevima za bezbednost, ispitivanje neprekidnosti 200 mA, ispitivanje petlje kvara bez okidanja sa 2 provodnika, sa prikazom otpornosti i struje kvara, merenje frekvencije i najveći, najpregledniji ekran na tržištu.

MFT1825 - Najpopularniji iz ove serije instrumenata, nudi sve prednosti MFT1815 uz dodatno 3-polno i 2-polno ispitivanje uzemljivača, ispitivanje neprekidnosti 15 mA, automatsko ispitivanje RCD uređaja, redosleda faza, ispitivanje programabilnih i 3-faznih RCD uređaja i merenje struje sa opcionim strujnim kleštima.

MFT1835 - Najsofisticiraniji među instrumentima za ispitivanje instalacija nudi ispitivanje RCD uređaja tipa B, 3-polno ispitivanje uzemljivača bez odspajanja i ispitivanje bez sondi, kao i mogućnost preuzimanja podataka i ponovnog punjenja AKU baterije instrumenta.