Menu

UKINUTA - MFT1700 serija

Multifunkcionalni instrument za ispitivanje
UKINUT

Ovaj proizvod je ukinut i zamenjen sa MFT1701 serijom

  • Ispitivanje petlje kvara bez okidanja sa dva ili tri provodnika za brze ponovljive rezultate
  • Veliki svetao LCD ekran koji prikazuje po dva parametra-otpornost petlje kvara i struju kvara, otpornost izolacije i ispitni napon
  • Indikacija redosleda faza u verifikaciji rotacionih mašina
  • 3-fazno ispitivanje RCD uređaja za industrijske primene bez uzemljenja
  • Ispitivanje uzemljenja metodom sa tri merne tačke i sondama za merenje otpornosti uzemljivača
  • Čuvanje podataka u internoj memoriji i preuzimanje pomoću Bluetooth® -a

MFT1700 serija se sastoji od 3 instrumenta za ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija prema britanskom standardu BS7671. Oni omogućavaju sva propisana ispitivanja za industrijske, komercijalne i električne instalacije u domaćinstvima.

MFT1710 - Instrument za osnovna ispitivanja prema 17. izdanju ima mernu kategoriju CAT IV, ispitivanje petlje kvara bez okidanja sa 3 i 2 provodnika i prikaz otpornosti i struje kvara, merenje frekvencije i najveći, najpregledniji ekran na tržištu.

MFT1720 - Najpopularniji iz grupe instrumenata za ispitivanje prema 17. izdanju koji ima sve prednosti MFT1710, i dodatno automatsko ispitivanje RCD uređaja, redosleda faza, ispitivanje programabilnih i 3-faznih RCD uređaja i merenje struje sa opcionim strujnim kleštima.

MFT1730 - Najsofisticiraniji iz grupe instrumenata za ispitivanja prema 17. izdanju nudi ispitivanje RCD uređaja tipa B, ispitivanje uzemljivača sa tri merne tačke kao i mogućnost preuzimanja podataka i ponovnog punjenja AKU baterije instrumenta.