Menu

PAM420

Multifunkcionalni instrument za merenje faznog ugla

  • Merač faznog ugla
  • 2 kanala: napon, struja i merač frekvencije
  • Tajmer
  • Kompaktan i male težine
  • Lokalna kalibracija
  • Punjive baterije
  • Jednostavan za korišćenje

PAM420 je posebno projektovan za merenja na elektroenergetskim sistemima. Prikazuje fazni ugao, napon, struju, frekvenciju i vreme. Fazni ugao se izračunava iz odnosa dva signala koji mogu biti dve struje, dva napona ili bilo koja kombinacija.

Struje do 25 A i naponi do 500 V mogu se primeniti direktno na instrument.

Opseg struje na ulazu može da se proširi korišćenjem eksternih strujnih transformatora.