Menu

PMM-1

Multifunkcionalni merni instrument za merenje električnih veličina

  • Istovremeno merenje i prikaz svih parametara trofaznog sistema
  • Tačno merenje faznog ugla pri malim strujama
  • Funkcionalan, instrument upravljan menijem sa ugrađenim tajmerom i registrovanjem podataka

PMM-1 je prenosiv, multifunkcionalni merni instrument sa napajanjem iz baterije ili preko mrežnog napajanja, projektovan da meri AC primarne i sekundarne struje, napon, snagu, reaktivnu snagu, fazni ugao i frekvenciju jednofaznih i trofaznih sistema. Zahvaljujući karakteristici velike brzine snimanja, može registrovati polazne struje trofaznih motora. Sve izmerene vrednosti su prikazane na velikom preglednom grafičkom dipleju. Obezbeđeni su RS-232 za podatke i paralelni portovi za štampač.