Menu

Centrix 2.0

Najsavremeniji i najmoćniji sistem na svetu za ispitivanje kablova u mernim kolima

  • Intuitivno "easyGO" upravljanje sistemom upotrebom ekrana osetljivog na dodir
  • Sistem se napaja iz litijum jonskih baterija
  • Najviši standard bezbednosti sa SafeDischarge tehnologijom
  • Daljinsko upravljanje važnim funkcijama sistema
  • Dijagnostika na kablovima sa Slope tehnologijom 50 Hz
  • Detekcija proboja faznog provodnika kod trofaznog ispitivanja kablova

Centrix 2.0 su svetski najsavremenija i najmoćnija merna kola za brzo i ne-destruktivno lociranje kvara do 33 kV. Opremljen sa najnovijom generacijom opreme za dijagnostiku na kablovima u kombinaciji sa moćnom VLF ispitnom tehnologijom, Centrix 2.0 omogućava ispitivanje kablova usaglašeno sa standardima uz prateću dijagnostiku parcijalnih pražnjenja.