Menu

AVTS

Napredni vizuelno ispitni softver

Dokumentacija proizvoda
 • Promene u okviru opcije Izvoz u Word (engl. Export to Word) (imajte na umu da se opcije izvoza u Word sada nalaze u meniju Tools (Alati), Export to Word (Izvoz u Word))
 • Ažuriranja za rešavanje spore detekcije hardverskog ključa
 • Poboljšana konverzija vrlo velikih DFR (Digital Recording Files) datoteka
 • Rešen problem procedure dfr waitany “removed" (uklonjen) kod okidača za reprodukovanje (za napon ili kontakt)
 • Poboljšana dinamička kontrola kada se koristi u petlji za rešavanje problema sa podešavanjem vremena
 • Problem Tc50/60 sa SMRT-om. Vremena okidanja iz Pulsar-a i MPRT-a vraćaju se u sekundama, a AVTS ih konvertuje u cikluse – SMRT vraća vreme u ciklusima kada se vreme podešava u režimu ciklusa
 • Vrednost Bat Sim VDC sada se skladišti kao promenljiva (promenljiva je “AVTSVDC”)
 • Sistem AVTS pomoći sada se otvara na kartici “Contents" (Sadržaj)
 • Dodata je mogućnost promene veličine polja calc control
 • Rešen problem sa podacima koji se “prenose” iz Notepad-a u polje calc control
 • Dodato je dugme Triggered Playback (Pokrenuto reprodukovanje) za izvršavanje ispitivanja celom dužinom direktno iz ekrana DFR Testing Screen (Ispitivanje DFR)

AVTS je Microsoft® Windows® 2000/XP®/Vista™/7 softverski program projektovan da upravlja svim aspektima ispitivanja relejne zaštite koja koriste Megger MPRT ili starije PULSAR setove za ispitivanje relejne zaštite. Pored toga što su dodate neke nove i napredne karakteristike povećana je i fleksibilnost.

AVTS softver ima tri različite verzije :

 • Basic (Osnovna)
 • Advanced (Napredna)
 • Professional (Profesionalna)

Svaki MPRT uređaj isporučuje se sa osnovnom verzijom AVTS Basic.

Basic verzija uključuje Online Vector Ramp i Click-On-Fault upravljačke funkcije uz mogućnost da se uvezu, sačuvaju i izvrše ispitni moduli. Dodatno Basic verzija uključuje poboljšane čarobnjake za ispitivanje releja (engl. Relay Test Wizards) koji obuhvataju i nove "čarobnjake" koji nisu bili ranije na raspolaganju.

Advanced verzija uključuje Test Editor Dynamic Control Modbus SS1 Converter End-to-End ispitne makroe i osnovne programske alate (engl.Tools) za kreiranje i ispravke na ispitnim modulima.

Professional verzija uključuje sve karakteristike osnovne Basic i napredne Advanced verzije i kao dodatak neke nove i napredne karakteristike. Uključuje DFR Waveform Viewer, One-Touch Test editor i Waveform Digitizer.