Menu

Baker NetEP

Online sistem analize motora

  • Vrši monitoring sistema motora kada je u pitanju bilo kakva degradacija performansi, loš kvalitet električne energije i nepovoljni uslovi opterećenja
  • Oslanja se na dokazane tehnologije monitoringa sistema motora Baker EXP4000 dinamičkog analizatora motora
  • Sadrži vlasničke mehanizme prikupljanja podataka koji su povezani sa standardizovanim mrežnim i tehnologijama računarskih servera
  • Radi sa jednom vezom za merenje napona po magistrali napona (do 7 različitih naponskih magistrala po jednoj NetEP jedinici), i strujnim senzorima instaliranim za svaki motor koji se nadgleda
  • Kontinuirano prati i analizira više od 120 električnih parametara na do 32 motora, upoređuje rezultate sa korisnički definisanim pragovima i generiše upozorenja ako se ove granične vrednosti pređu
  • Obezbeđene su dve metode akvizicije podataka: kvalitet električne energije (akvizicija svakih deset sekundi) i vremenski talasni oblici (akvizicija jednom na sat)
  • Prati cikluse uključivanja/isključivanja motora, utvrđuje neusklađenost opterećenja i identifikuje sve štetne oscilacije opterećenja ili preopterećenja
  • Generiše upozorenja za faktore okruženja kao što je prekomerna toplota pri radu datog motora
  • Omogućava da motori kritični u procesu organizacije “komuniciraju” ako i kada ne funkcionišu ili imaju problem koji može dovesti do kvarova ili zastoja
  • Microsoft Windows 7 operativni sistem

NetEP je trajno instalirano, potpuno automatizovano rešenje za monitoring sistema mašina. Kontinuirano prikuplja podatke o stanju i performansama električnih motora i sistema rotacionih mašina kojima oni upravljaju. Sa Baker NetEP, stručnjaci za održavanje mogu bezbedno da prikupljaju podatke o performansama kritičnih motora 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Oni mogu da prate stanje motora i opreme koju pogone iz udobnosti i bezbednosti centralne kancelarije. Sistem pomaže u smanjenju skupih neplaniranih zastoja pružanjem informacija koje poboljšavaju donošenje odluka i planiranje održavanja. Prikaz kontrolne table u softveru NetEP-a jasno pokazuje motore u alarmnom stanju.

NetEP prevazilazi mogućnosti “prenosivog” ispitivanja tako što pruža vremensku liniju informacija o trendu koja maksimizira vidljivost stanja i performansi sistema motora. Profesionalci za održavanje mogu da koriste NetEP za praćenje performansi sistema motora sa praktično bilo kog mesta u svetu pomoću računara koristeći interfejs sistema dostupan preko veb-a . Servisi koje se bave namotavanjem motora, na primer, sada mogu da ponude daljinski električni i mehanički monitoring kritičnih mašina svojih kupaca.

Surveyor NetEP 

Surveyor NetEP automatically compares collected data from the Baker NetEP to user-defined parameters. These indicate the condition of a monitored machine. For access to downloads of Surveyor NetEP 1.3.0 or NetEP Device Client 1.3.0, please send a request to: baker.tech-support@megger.com