Menu

BITE3

Oprema za ispitivanje impedanse AKU baterija

  • Za kontrolu stanja olovnih baterijskih ćelija kapaciteta do 2000 Ah
  • Ispitivanje baterijskih sistema u pogonu sa Pass/Warning/Fail proračunima
  • Merenje impedanse, otpornosti međuveza i napona ćelije
  • Windows CE operativni sitem sa 32 MB memorije
  • Meri struju punjenja u fazi održavanja i naizmeničnu komponentu struje
  • Uključen PowerDB LITE Management softver

Megger BITE3 oprema za ispitivanje impedanse AKU baterija koristi se za kontrolu stanja olovnih baterijskih ćelija kapaciteta do 2000 Ah merenjem najvažnijih parametara AKU baterije. BITE3 meri impedansu ćelije, unutrašnju omsku otpornost, napon ćelije, otpornost međuveza i naizmeničnu komponentu struje. Prvi put u instrumentu za ispitivanje AKU baterija, BITE3 meri struju punjenja u fazi održavanja i sadržaj harmonika u naizmeničnoj komponenti struje. Postoji čak ugrađen spektralni analizator koji daje pregled prisutnosti harmonika u naizmeničnoj komponenti struje. Instrument ima fabrički softver koji može biti nadograđen preko interneta i podržava veliki broj jezika.

BITE3 pripada grupi instrumenata koji su najlakši za korišćenje. Njegova merenja uz temperaturu, specifičnu težinu elektrolita i druge podatke o bateriji obezbeđuju najbolju osnovu za procenu ukupnog stanja baterija od priključka do priključka i u određenoj meri punjača (na osnovu naizmenične komponente struje i sadržaja harmonika). Megger preporučuje da se BITE3 učini sastavnim delom kompletnog programa održavanja AKU baterija sa očitavanjima i beleženjem podataka na pola godine za otvorene olovne baterijske ćelije i kvartalno za zatvorene VRLA.

BITE3 je brz, pouzdan i jednostavan za korišćenje. Kratko vreme ispitivanja omogućava da jedna osoba lako, brzo i precizno meri parametre baterijske ćelije i niza bez isključivanja sistema iz pogona.