Menu

Digitalni hidrometarski komplet

Osmokanalni digitalni hidrometarski komplet

Dokumentacija proizvoda
  • Meri specifičnu težinu elektrolita (SG) i temperaturu
  • Merenja u trajanju od 5s
  • Čuva do 8 ispitivanja u 8-kanalnom data logeru
  • Uvoz podataka direktno u Power DB

Digitalni hidrometarski komplet precizno i brzo određuje specifičnu težinu elektrolita u otvorenim baterijskim ćelijama. Jednostavno usisajte elektrolit u instrument; specifična težina i temperatura određuju se za 5 sekundi. Obezbeđena memorija za vrednosti temperature i specifične težine za osam ispitivanja svako od po 256 ćelija. Sačuvani podaci se lako mogu prebaciti uređaj za skladištenje podataka (data-loger). Data-loger može čuvati 8 zasebnih skupova ispitnih podataka. Podaci iz data-logera zatim mogu jednostavno da se uvezu direktno u Megger Power DB izveštaj o bateriji.