Menu

PAT120, PAT150 i PAT150R

PAT150 i PAT150R ručni instrumenti za ispitivanje prenosnih električnih uređaja

Dokumentacija proizvoda
  • Jednostavna kvačica ili krstić, indikacija zadovoljava ili ne zadovoljava (engl. pass/fail) plus merenje
  • Kućište zaštićeno čvrstom gumom, sa ugrađenim prednjim poklopcem, ekran ojačan i zaštićen od grebanja
  • Uključuje ispitivanje izolacije na 250 V i struje odvoda za bezbedno ispitivanje IT i uređaja zaštićenih od prenapona
  • Ispitivanje prenosne i fiksne električne opreme
  • Ispitivanje prenosnih RCD uređaja 10 mA i 30 mA (PAT150)
  • Podesive granice PASS ispitivanja (PAT150)
  • Ispitivanje struje odvoda napajano iz mreže ili pomoćnog napajanja(PAT150)
  • Napajanje iz baterije sa opcijom punjenja

Postoje 3 instrumenta u ovoj grupi:

PAT120 jednostavan PAT instrument sa kojim je omogućeno ispitivanje Klase I, Klase II, i ispitivanje provodnika za napajanje i produžnih ispitnih provodnika sa fiksnim pass granicama; zahvaljujući tome što ima dva ispitna napona izolacije može se koristiti za ispitivanje IT i opreme zaštićene od prenapona.

PAT150 je PAT instrument pune funkcionalnosti sa kojim je dodatno omogućeno ispitivanje prenosnih RCD uređaja (PRCDs) od 10 mA i 30 mA, posebna ispitivanja neprekidnosti, izolacije, napajano iz mreže ispitivanje struje odvoda i SELV merenja korišćenjem tastera za brzo ispitivanje (QT), i može se koristiti za ispitivanje fiksnih električnih uređaja.

PAT150R je punjiva verzija instrumenta PAT150.

Saznajte više o FormFiller BESPLATNOJ sertifikaciji za ispitivanje prenosnih električnih uređaja (PAT) tako što ćete kliknuti ovde.

Sa PAT100 serijom ručnih instrumenata za ispitivanje prenosnih električnih uređaja omogućeno je jednostavno, brzo ispitivanje bezbednosti u svim sredinama uključujući kancelarije, radionice i poslovne jedinice. Idealni su za obučavanje, lako je naučiti kako se koriste, čvrsti su i pouzdani a opet sa punom funkcionalnošću.

Sa gumom ojačanim kućištima i opremljeni ojačanim ekranom zaštićenim od grebanja, PAT100 su izuzetno izdržljivi instrumenti koji će dobro podneti uslove na terenu ili u mernom vozilu. Oni su idealni instrumenti da ih ponesete za svaki slučaj ako vas klijent zamoli "Možete li samo ispitati ...".

Technical Documents