Menu

CA30

Pojačavač struje

  • Visoki izlazni napon i napon usaglašenosti
  • Tehnologija u postupku patentiranja
  • Dizajniran za integraciju sa instrumentom FREJA 300 za pojačanje struje ali i izlaznog napona pri manjim strujama

CA30 je 3-kanalni pojačavač struje sa napajanjem i strujnim izlazima do 3 x 35 A.

Spregnuta DC konstrukcija je pogodna za acikličnu generaciju.

Kada se koristi sa FREJA 300, CA30 može da poveća struju na izlazu instrumenta FREJA na 3 x 35 A ili na 1 x 100 A ali takođe povećava izlazni napon pri manjim strujama na primer kada se ispituju elektromehanički releji.