Menu

SmartFuse 250

Praćenje i lociranje kvara u niskonaponskim mrežama

  • Praćenje u realnom vremenu i analiza struja i napona
  • Rano prepoznavanje anomalija mreže
  • Napredno upozorenje na kritična preopterećenja
  • Automatsko ponovno uspostavljanje napajanja
  • Poboljšani parametri performansi mreže: raspoloživost napajanja -smanjeni minuti korisnika bez napajanja (CML)
  • Sigurnost napajanja: smanjen broj prekida napajanja korisnika (CI)
  • Udarna struja do 9 kA
  • Lociranje kvara na kablu sa domaćinstvima i dalje povezanim na napajanje

Da li je moguće predvideti prekid napajanja električnom energijom? Da li je moguće smanjiti CML i CI na minimum? I da li je moguće locirati kvarove na kablovima dok su potrošači i dalje povezani na mrežno napajanje? Da, moguće je – sa SmartFuse250 (SFC250).
SFC250 je višefunkcionalni sistem elektronskih prekidača za struje opterećenja do 250 A i rešenje kompanije Megger za niskonaponske mreže.