Menu

MPS230

Prenosivi izvor napajanja 230/110 V

  • Prenosivi izvor napajanja
  • Nisko ukupno harmonijsko izobličenje (THD)
  • Čist sinusni talas na izlazu
  • Robustna konstrukcija
  • Verzije 230 ili 110 V

MPS je prenosivi izvor napajanja dokazan u radu na terenu, koji se koristi tamo gde nije na raspolaganju mrežno ili napajanje iz generatora.

MPS je praktična alternativa kada se zahteva čist sinusni talas sa niskim ukupnim harmonijskim izobličenjem (THD). PFL sistemi za lociranje kvara na kablu zahtevaju takav izvor čistog sinusnog talasa.