Menu

EZ-THUMP 12 kV, model V2

Prenosivi lokator kvara na kablovima

  • Kompaktni, male težine i robustni instrumenti za rad na terenu
  • Napajanje iz baterije i mrežno napajanje
  • Automatsko lociranje kraja kabla i kvara na kablu
  • Na raspolaganju verzije sa izlazom 12-kV
  • TFT ekran u boji
  • ARM® prelociranje (makrolociranje) kvara
  • Mikrolociranje kvara (engl. pinpointing)
  • Opciono softver za sekcionisanje*

 

 

Sa težinom manjom od 33kg EZ-Thump 12 kV predstavlja najlakše prenosiv sistem na tržištu za lociranje kvara na SN kablovima. Koristi “Easy Go” ispitni sistem, koji je lak za rukovanje, interpretira rezultate i zahteva minimalnu obuku za pronalaženje kvara.

Ugrađen je reflektometar u vremenskom domenu (TDR) sa opsegom od 7.6 km, refleksijom luka na 12 kV za prelociranje (makrolociranje) kvara. Za mikrolociranje EZ-Thump daje udarnu energiju od 500 J, DC ispitivanje za detekciju proboja i merenje otpornosti izolacije. Uređaj se napaja iz mreže ili interne baterije. Može da stane u prtljažnik automobila, što ga čini idealnim za fleksibilno i brzo pronalaženje kvara.

Svi EZ-Thump modeli su kompaktni, prenosivi sistemi za lociranje kvara na kablovima, koji se napajaju i iz baterije i iz mreže. Projektovani su za brz, efikasan, tačan i bezbedan rad na lociranju kvara, koji u velikoj meri smanjuje prekid napajanja ka korisniku. Zahvaljujući svom robustnom, a ipak prenosivom kućištu pogodni su za sve uobičajene operacije lociranja kvara na SN kablu.

12 kV model može se koristiti kao deo “satelitskog” koncepta lociranja kvara za udaljena područja sa ređom pojavom kvarova kod kojih je važna lakoća rada, mala težina i ekonomičnost, ili za teško pristupačne lokacije.

Uređaji 3 kV i 4 kV pružaju praktično rešenje za lociranje kvara u industriji do 3 ili 4 kV, lociranje kvara u uličnom osvetljenju ili lociranje kvara u niskonaponskim električnim kolima distributivnih mreža upotrebom ispitivanja kablova od tačke do tačke.

Svim uređajima se upravlja jednim rotirajućim enkoderom i ne zahtevaju podešavanja.

 

Technical Documents
Tehničko uputstvo
Power Cable Fault Locating Safety Notice