Menu

OTS80PB i OTS60PB

Prenosivi set za ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacionog ulja

  • Najlakši prenosivi instrumenti za merenje probojnog napona izolacionog ulja - minimalna težina 16 kg
  • Precizno zaključavanje - posuda za ulje sa podešavanjem zaključavanja
  • Ekran u boji 3.5 inča za vidljivo očitavanje na otvorenom
  • Pogodni za mineralna, ester i silikonska ulja
  • Električno kolo za detekciju okidanja sa direktnim merenjem napona i struja
  • Ultra brzo (< 10 µs) vreme isključenja visokog napona

Automatski prenosivi setovi za ispitivanje izolacionog ulja kompanije Megger sprovode tačna ispitivanja probojnog napona na mineralnim, ester i silikonskim izolacionim tečnostima. Ispitne posude u kućištu daju ponovljive rezultate sa zaključavanjem točkova za precizno podešavanje razmaka između elektroda. Providan zaštićen poklopac je ključna karakteristika koja omogućava korisnicima da vide šta se dešava u ispitnoj komori.

Prenosivi setovi za ispitivanje izolacionog ulja 60 kV i 80 kV kompanije Megger su najlakši na tržištu u opsegu od 16 kg do 23.5 kg u zavisnosti od modela i konfiguracije. Isporučuju se opciono u kompletu sa torbom za nošenje i koferom za transport.

OTS
OTS Test Standards

 

The attached file will update all the test standards of your OTS to the latest versions. Do not change the file name or it will not work. Please follow the instructions below:-

 

1. Extract the attached file (stdSeqs.db) to a USB memory stick

 

2. Insert the memory stick into the Type A USB port on the front panel of the OTS (or the Type A USB port on the rear of the OTS)

 

3. On the OTS, navigate to the Tools menu with the Hammer & Wrench symbol

 

4. Scroll down and select Manage test standards

 

5. On the next screen select Update Standards (USB) and the instrument will upload the new file from the USB stick.

 

6. The instrument will now have the latest standards installed ready to use.

OTS-Test-Standards-V0-10.zip
10,1 KB | 26.07.19