Menu

Smart Thump ST16-20

Prenosivi sistem za lociranje kvara na kablovima 16kV

  • Daje 1500 J na 8 ili 16 kV
  • 16 kV DC ispitivanje dielektrične izdržljivosti i ispitivanje otpornosti izolacije
  • Easy Go automatska ispitna sekvenca za verifikaciju, prelociranje i mikrolociranje
  • Interpretira ispitne rezultate za korisnika
  • Transflektivan (TFT) ekran u boji 5.7 inča
  • Bezbednost / provera uzemljenja
  • USB interfejs

SMART THUMP ST16-20 lokatora kvarova na kablovima obezbeđuje bezbedno, efikasno i jednostavno rešenje za brzu identifikaciju, prelociranje i mikrolociranje različitih vrsta kvarova na energetskim kablovima. ST16-20 je razvijena da ispuni zahteve za lociranjem kvarova na kablovima u tipičnim niskonaponskim i srednjenaponskim distributivnim mrežama.

Parametri električnog kola uključuju sledeće: napon sistema do 35 kV, izolacija EPR ili XLPE, tipične dimenzije provodnika između 34 mm2 do 250 mm2. Tipična dužina kola od 100 m sve do 5 000 m.

Tipični krajnji korisnici: operativni sektor u javnim komunalnim kompanijama. ST Serija sadrži E-Tray tehnologiju, koncept koji je već dokazan u drugim proizvodima (EZThump EZ-Restore Overdrive i TDR T3090) i koji će biti prenet u nove proizvode kompanije Megger u budućnosti.

E-Tray dodaje jedinstvenu mogućnost pristupa i upravljanja svim funkcijama putem intuitivnog korisničkog interfejsa bez potrebe za podešavanjem, a softver predlaže sledeći logičan korak.

Technical Documents
Tehničko uputstvo
Power Cable Fault Locating Safety Notice