Menu

Rezonantni induktor

Pribor za proširenje mernog opsega za merenje kapacitivnosti

  • Proširuje opseg setova za ispitivanje kapacitivnosti i faktora dielektričnih gubitaka (faktora snage)
  • Sposobnost podešavanja kapacitivnosti do 1µF na 10 kV
  • Točak za podešavanje sa ručicom
  • Merač zazora u jezgru koji prikazuje položaj jezgra induktora
  • Veliki točkovi i ručice za lakši transport

Rezonantni induktor je pribor koji se koristi sa poluautomatskim setom proširenog opsega za ispitivanje kapacitivnosti i faktora dielektričnih gubitaka na 12kV ili sa automatskim setom za ispitivanje faktora snage (DELTA serija instrumenata).

Rezonantni induktor se koristi da proširi opseg kapacitivnosti ovih ispitnih setova i ne može se koristiti sa standardnim setom za ispitivanje kapacitivnosti i faktora dielektričnih gubitaka na 12kV.

Rezonantni induktor je povezan paralelno sa internim izvorom napajanja ispitnog seta. Točak sa ručnim podešavanjem na rezonantnom induktoru, menja induktivnost kako bi podesio paralelno kolo za minimalnu struju opterećenja.

Kada se koristi sa poluautomatskim setom proširenog opsega za ispitivanje kapacitivnosti i faktora dielektričnih gubitaka na 12kV ili DELTA serijom, rezonantni induktor će kratkotrajnu naznačenu vrednost izvora napajanja povećati sa 200 mA na 4 A. Ovo je pogodno za ispitivanje kapacitivnih opterećenja do 1 µF na 10 kV.