Menu

SDRM201

Pribor za statičko/dinamičko merenje otpornosti za EGIL

  • Omogućava merenje otpornosti na prekidačima
  • Malih dimenzija i težine
  • Može se pokrenuti veći broj operacija sa kratkim intervalima čekanja

SDRM201 je dodatna oprema za EGIL. EGIL mora biti opremljen sa SDRM opcijom i potrebna je CABA Win verzija R03A ili viša.

SDRM201 je namenjen za statička i dinamička merenja otpornosti (SRM i DRM) na visokonaponskim prekidačima ili drugim uređajima male otpornosti. U kombinaciji sa EGIL mere se struja i pad napona na kontaktima prekidača. Na taj način merni uređaj može izračunati otpornost kao funkciju vremena.

Sistem se sastoji od SDRM201 uređaja sa strujnim kablovima i SDRM Cable. SDRM Cable je mala kutija sa integrisanim kablovima za povezivanje SDRM201 i EGIL.