Menu

SDRM202

Pribor za statičko/dinamičko merenje otpornosti za TM seriju

  • Omogućava merenje otpornosti na prekidačima
  • Malih dimenzija i težine
  • Može se pokrenuti veći broj operacija sa kratkim intervalima čekanja

SDRM202 je dodatna oprema za TM1800 i TM1700. SDRM202 se može koristiti sa EGIL koji je opremljen SDRM opcijom i CABA Win verzijom R03A ili višom, ipak preporučuje se jednokanalni SDRM201.

SDRM202 je namenjen za statička i dinamička merenja otpornosti (SRM i DRM) na visokonaponskim prekidačima ili drugim uređajima male otpornosti. U kombinaciji sa TM1800 i TM1700 meri se struja i pad napona na kontaktima prekidača. Na taj način merni uređaj može izračunati otpornost kao funkciju vremena.

Uređaj SDRM202 uključuje strujne kablove i SDRM Cable koji je dostupan u tri verzije za TM1800, TM1700 i EGIL respektivno. SDRM Cable je mala kutija sa integrisanim kablovima za povezivanje sa SDRM202 i sa TM1800, TM1700 ili EGIL.