Menu

BITE prijemnik

Prijemnik opreme za ispitivanje impedanse AKU baterija

  • Upotreba sa originalnim BITE instrumentom
  • Omogućava memorisanje podataka
  • Meri impedansu i DC napon olovnih i nikl-kadmijumskih baterijskih ćelija

BITE prijemnik je direktna zamena za standardni prijemnik koji se isporučuje uz originalni BITE instrument. Omogućava memorisanje podataka bez potrebe za zamenom BITE predajnika.

Prijemnik integriše provodnike za merenje potencijala, strujni senzor u vidu strujnih klešta i sposobnost memorisanja podataka u jednoj jedinici. Uređaj memoriše više od 2000 skupova podataka (impedansa ćelije, napon ćelije i otpornosti međuveza).

U bilo koje vreme tokom ispitivanja korisnik može pregledati trenutne rezultate ispitivanja korišćenjem tastera sa strelicom i pomerati se unazad kroz aktivni ispitni ekran. Ako je potrebno korisnik može da ponovo ispita bilo koju od ćelija i međuveza u aktuelnom ispitivanju.

Sačuvani podaci mogu se preuzeti preko RS-232 konektora direktno na personalni računar.