Menu
Proizvodi
Kvarovi na kablu, ispitivanje i dijagnostika

Kvarovi na kablu, ispitivanje i dijagnostika

Ispitivanje i dijagnostika kvara na visokonaponskim kablovima

Ispitivanje i dijagnostika kvara na visokonaponskim kablovima

Ispitivanje visokonaponskih kablova predstavlja bitan deo životnog veka napojnog voda, a dosledan režim analize i izveštavanja znatno poboljšava indekse pouzdanosti sistema napajanja. Megger nudi rešenja za ispitivanje kablova po sledećim kategorijama: 

Lociranje kvara na kablovima
Sve korake u postupku lociranja kvara možete sprovesti brzo i bezbedno, kako biste smanjili vreme prekida u isporuci električne energije prema korisniku.

Dijagnostika kablova
Pristupite svim potrebnim informacijama da biste doneli prave odluke tokom veka trajanja kabla.

Merna kola
Pojednostavite procenu stanja kablova na terenu korišćenjem vozila opremljenih odabranim instrumentima poznatim kao merna kola.

Telekomunikacije / prenos podataka
Pobrinite se za to da fizički prenosni sloj, konektori i uređaji za povezivanje ispravno funkcionišu i prikupite osnovne informacije o povezivanju.