Menu

Merna kola

Merna kola za ispitivanje i lociranje kvara na kablovima

Merna kola za ispitivanje i lociranje kvara na kablovima

Bilo da radite na terenu, u seoskom ili urbanom okruženju, važno je da tokom lociranja kvara imate odgovarajuću opremu. Kada se lako pristupa pravim alatima, vreme lociranja kvara se drastično smanjuje i kvarovi se efikasnije rešavaju. Megger-ova linija mernih kola sadrži rešenja za probleme lociranja kvarova u realnim uslovima, bez obzira na okruženje. Naši ispitni sistemi su razvijeni u saradnji sa krajnjim korisnicima, kako bi se zadovoljili standardi svakodnevnog terenskog rada. Naša merna kola su dizajnirana tako da budu prilagodljiva potrebama krajnjih korisnika i da se mogu sprovesti adekvatna ispitivanja za određeni kabl, bez obzira na to da li je reč o niskom, srednjem ili visokom naponu.