Menu

Identifikacija i lociranje trase kablova

Identifikacija i lociranje trase kablova

Uz pomoć preciznih lokatora trase i kvara na kablovima kompanije Megger, postupak lociranja trase kablova i identifikacije kvara postaje brži i precizniji. Ovi sistemi za precizno određivanje ili mikrolociranje (engl. pin-pointing) prenosivi su i služe za svakodnevni rad na terenu kompanijama koje obezbeđuju usluge napajanja električnom energijom, telekomunikacione usluge, usluge snabdevanja vodom i gasom, kao i usluge železničkog saobraćaja. VN i NN podzemni kablovi mogu se pratiti do dubine od 5 m. 

Brzo i precizno praćenje trase bitno je za postizanje maksimalne bezbednosti operatera i smanjenje vremena prekida napajanja ka potrošaču. Megger-ov asortiman instrumenata za praćenje trase i lociranje kvara sadrži opremu potrebnu za sve izazove preciznog određivanja kvara na terenu.