Menu

Lociranje kvara na plaštu kablova

Oprema za lociranje oštećenja na kablovima

Oprema za lociranje oštećenja na kablovima

Čest uzrok kvara na kablovima jeste oštećenje plastičnog omotača (tzv. kablovskog plašta). Posledica takvih oštećenja je ulazak vode u kabl, čime se stvaraju „vodena stabla” i druga oštećenja u kablu koja potiču od korozije. Vodena stabla su jedan od glavnih uzroka kvara na kablovima, a mogućnost identifikacije ovih kvarova presudan je korak u postupku ispitivanja kvara na kablovima.

Lociranje kvara na kablovskom plaštu jedan je od poslednjih koraka u ispitivanju kablova, nakon što ste postojanje kvara na kablu identifikovali postupkom koji polazi od specifičnih promenljivih koje se odnose na teren i vrstu sistema na kome radite.

Nakon identifikacije kvara na kablu, postupkom prelociranja (makrolociranja) procenjuje se lokacija kvara. Lociranje kvara na plaštu kabla završna je faza u ovom procesu kojom se precizno određuje kvar na terenu. Kvarovi se mogu identifikovati pomoću lokatora zemljospoja, koji propuštaju ispitnu struju duž kabla mereći razliku potencijala na mestu spoja sa zemljom.

Postoje opasnosti usko povezane sa kvarom na kablovskom plaštu, koje su povećane u visokonaponskom scenariju. U slučaju struje odvoda, moguće je zatvaranje električnog kola preko sekundarnog kabla u blizini, što može dovesti do kolateralne štete.