Menu

Lociranje zemljospoja

Lociranje zemljospoja

Otkrivanje zemljospoja na kablovima za signalizaciju i u sistemima napajanja kod specijalnih instalacija od suštinskog je značaja u primenama kao što su železnica, bolnice, elektrane i drugi industrijski objekti. Korišćenjem signala niske frekvencije, induktivnih senzora i kompenzacijskog signala, korisnici se mogu upozoriti na svaki kratak spoj kabla sa zemljom.