Menu

Udarni generatori i lociranje kvara na kablovima

Udarni generatori i lociranje kvara na kablovima

Širok spektar opreme za lociranje kvara na kablovima kompanije Megger projektovan je i proizveden tako da ispunjava standarde najvišeg kvaliteta i da se pomoću njega obavlja čitav niz ispitivanja i dijagnostika kvara na kablovima u visokonaponskim i niskonaponskim okruženjima. 

Ispitivanje kablova može se podeliti na više različitih koraka u postupku, počevši od ispitivanja reflektometrom u vremenskom domenu (TDR) koji „sluša” incidentni impuls na vodu ili, u nekim slučajevima kvara velike otpornosti, VLF ispitivanjem. Ovim ispitivanjima će se identifikovati kvar, što omogućava da pređete na prelociranje kvara. Kod nekih kvarova male otpornosti ovo će se desiti uz identifikaciju putem TDR-a. 

Prelociranje (makrolociranje) podrazumeva identifikaciju opsega u kome se nalazi kvar. Ako je potrebno, kao poseban korak (kao u slučaju kvarova velikih otpornosti) prikladna je metoda snimanja refleksije od mesta izbijanja luka (АRМ merna metoda) kada se koristi zajedno sa generatorom udarnih napona, koji se naziva i udarni generator (engl. thumper).

Zbog odstupanja na kablovskoj trasi, čak i precizniji prelokatori često ne predstavljaju tačno stanje u realnim uslovima. Precizno lociranje ili tzv. mikrolociranje (engl. pinpointing) kvara na terenu realizuje se metodom detekcije akustičnog praska, odnosno, u slučaju kratkog spoja i drugih kvarova kod kojih je nemoguća detekcija audio praskom, koriste se metode audio-frekvencije ili impulsnog DC napona sa prijemnikom napona koraka.