Menu

DigiPHONE+2

DigiPHONE+2

  • Akustičko-magnetno lociranje kvara na kablu
  • Savršen kvalitet zvuka sa potiskivanjem šuma
  • Automatsko filtriranje signala smetnje
  • Automatsko podešavanje svih parametara, bez potrebe za podešavanjem od strane korisnika
  • Opciono: Bluetooth® slušalice
  • Opciono: lociranje kvara metodom napona koraka (NT Set)
  • Opciono: trasiranje kabla (NTRX Set)

Novi digiPHONE+2. Kombinacija različitih metoda za efikasno suzbijanje šuma omogućava savršen kvalitet zvuka i dopušta da čujete samo šum kvara.