Menu

Reflektometri u vremenskom domenu

Reflektometri u vremenskom domenu

Oprema za detekciju i prelociranje kvara na kablovima

Reflektometri u vremenskom domenu (TDR) koriste se za detekciju i prelociranje kvara na kablovima. Ovaj oblik ispitivanja kablova izvodi se prenošenjem incidentnog impulsa kroz kabl i slušanjem refleksije impulsa. Ako je kabl uniformne impedanse i pravilno prekinut, neće biti nikakvih refleksija, a incidentni impuls će se apsorbovati na kraju kabla njegovim završetkom. Ako postoji kvar na kablu, neki će se deo incidentnog impulsa reflektovati nazad na TDR.

Na visokonaponskom kablu može se usvojiti metoda snimanja refleksije od mesta izbijanja luka (ARM) pomoću reflektometra u vremenskom domenu, nakon što se upari sa filtrom i generatorom udarnih napona, kako bi se identifikovali kvarovi na kablu sa velikim otporom (100 oma ili više).  

Važno je brzo i efikasno identifikovati i locirati kvarove na kablovima. Na otvorenom visokonaponskom kablu postoji dodatna opasnost od prekomerne vlage u tlu i mogućnost kratkog spoja ka drugom kablu. To može dovesti do sekundarnih oštećenja i dužeg vremena prekida u isporuci električne energije.