Menu
Proizvodi
Kvarovi na kablu, ispitivanje i dijagnostika
Ispitivanje i dijagnostika kablova

Ispitivanje i dijagnostika kablova

Ispitivanje i dijagnostika kablova

Oprema za proveru integriteta/stanja kablova

Adekvatna briga o životnom veku kablova i upravljanje njima mogu znatno poboljšati indekse pouzdanosti sistema. Ispitivanje kablova ima značajnu ulogu u ovom procesu i može se podeliti u sledeće kategorije: 

  • Ispitivanje kabla, kako bi se proverilo i potvrdilo da je pogodan za upotrebu
  • Kablovska dijagnostika, kako bi se procenili integritet ili stanje kabla i time predvidela njegova dugoročna održivost
  • Lociranje kvara, kako bi se efikasno i brzo odredio deo kabla u kvaru


Ispitivanje i dijagnostika kablova

 

Ispitivanjem i dijagnostikom kablova dobijaju se informacije o kompletnom stanju kabla (npr. izolaciji kabla) i otkrivaju lokalizovani problemi (npr. loši spojevi i završeci), kao i slabe tačke u izolaciji. Sprovode se različita ispitivanja kablova, kako bi se potencijalni kvarovi uočili pre nego što dovedu do ozbiljnih prekida u napajanju. Megger-ova oprema za ispitivanje kablova omogućava pristup svim tehnologijama potrebnim za donošenje pravih odluka o upravljanju kablovima u različitim fazama životnog veka.

Novopoloženi kablovi mogu se ispitivati da bi se otkrili kvarovi nastali usled transporta ili pri instalaciji.

Tokom životnog veka energetskih kablova, kod starijih kablova sa PE/XLPE izolacijom može biti potrebno ispitivanje za procenu starenja, a naročito ispitivanje pojave vodenog stabla (engl. water tree) koje uzrokuje slabljenje delova kabla.