Menu

Dijagnostika parcijalnih pražnjenja

Dijagnostika parcijalnih pražnjenja

Aktivnost parcijalnih pražnjenja (PD) pokazatelj je početnih oštećenja izolacije i uopšteno se smatra jednim od najboljih ranih pokazatelja degradacije izolacije na srednjem i visokom naponu. PD dijagnostika je stoga postala preporučena metoda kontrole kvaliteta za nova dobra, kao i za procenu stanja starijih sistema u upotrebi.

Megger ima bogatu istoriju proizvodnje i snabdevanja PD ispitne opreme za mnoge vrhunske organizacije u industriji, za ispitivanja transformatora, razvodnih aparatura i kablova. Ovi instrumenti za ispitivanje parcijalnih pražnjenja koriste se za kontrolu kvaliteta u proizvodnji ili analizama i mapiranju van fabrike, na gotovo svim naponskim nivoima i prema zahtevu korisnika.

Sistemi za ispitivanje i monitoring parcijalnih pražnjenja mogu se isporučiti u obliku ručnih alata i kao veći prenosivi dijagnostički proizvodi. Širok asortiman opreme kompanije Megger – od PD ručnih uređaja sa sopstvenom baterijom do ispitnih sistema na terenu na veoma visokom naponu (VVN) – sadrži rešenja za gotovo sve vrste srednjenaponskih i visokonaponskih dobara.