Menu

Dijagnostika tangens delta

Dijagnostika tangens delta

Ispitni setovi Tangens Delta, koji se isporučuju kao samostalni setovi i kao sistemi montirani u merno vozilo, postaju uobičajene komponente u današnjim ispitnim procedurama. Poznati i kao uređaji za ispitivanje faktora snage i dielektričnih gubitaka, ovi najsavremeniji instrumenti daju korisniku veliki izbor rezultata za kvalitativnu procenu stanja kabla, kao što su degradacija i procena životnog veka na SN i VN sistemima. Tipični ispitni naponi u ispitnim setovima Tangens Delta kreću se od 30 V do 60 kV, ali mogu biti još viši kada se koriste kao most sa eksternim napajanjem, kao kod dijagnostičkih sistema za ispitivanje na kablovima (CDS).