Menu

Lokatori kablova, trase i merači visine

Lokatori kablova, trase i merači visine

CHM merači visine kablova ručni su instrumenti jednostavni za upotrebu, koji koriste ultrazvuk za određivanje visine do šest nadzemnih kablova i provodnika.

Namenjeni su za merenje ugiba, razmaka između nadzemnih kablova i visine kablova do 23 m, sa posebnim proizvodima namenjenim tržištima električne energije i telekomunikacija. Predstavljaju sigurnu alternativu teleskopskim mernim štapovima, jer ne postoji fizička veza između CHM merača i kablova..