Menu
Proizvodi
Oprema za ispitivanje prekidača

Oprema za ispitivanje prekidača

Analizatori stanja prekidača i ispitni sistemi

Analizatori stanja prekidača i ispitni sistemi

Prekidači predstavljaju neke od najvažnijih elemenata elektroenergetskih sistema, a osnovni postupci u njihovom održavanju od suštinskog su značaja za postizanje maksimalne pouzdanosti.

Efikasno održavanje prekidača zahteva pažljivo organizovano i precizno ispitivanje. Od suštinskog je značaja mogućnost da se rezultati ispitivanja prekidača tačno uporede sa prethodnim rezultatima ispitivanja. Zato je presudno da se ispitivanja izvode na potpuno isti način i u istim uslovima kao i ispitivanja koja su sprovedena ranije. U tom slučaju, poređenje može pružiti jasnu sliku o svim odstupanjima i promenama, i ukazati na to da li prekidač treba ostaviti u pogonu ili odstraniti radi detaljnije provere.

Za obimno i tačno ispitivanje potrebni su još i analitički alati i efikasno izveštavanje. Treba omogućiti detaljnu proveru rezultata ispitivanja, koji se zatim mogu jednostavno uporediti s drugim rezultatima ispitivanja.

Ispitni set TM1800, ispitni set EGIL i softverski program CABA Win stekli su status repera među analizatorima stanja prekidača.