Menu
Proizvodi
Oprema za ispitivanje prekidača
Analizatori stanja prekidača

Analizatori stanja prekidača

Analizatori stanja prekidača

Kada zaštitni relej detektuje kvar, kao što su kratak spoj ili preopterećenje, prekidaču se šalje impuls za okidanje. Prekidač mora da radi kao što je naznačeno i prekida struju u što kraćem roku, u suprotnom može doći do ozbiljnih oštećenja. Šteta uzrokovana kvarom na prekidaču često može biti katastrofalna i dovesti do znatnih oštećenja u električnom sistemu napajanja..

S obzirom na to da prekidači pre kvara mogu biti neaktivni mesecima, ili čak godinama, režim ispitivanja prekidača je važan sigurnosni faktor. Pravilna funkcija prekidača se oslanja na brojne pojedinačne komponente, koje se moraju kalibrirati i ispitati u pravilnim intervalima kako bi se osiguralo potpuno i uspešno prekidanje kola kada se aktiviraju. Loše održavani prekidači mogu ostati neaktivni nakon primanja signala okidanja koji šalje zaštita.

Izbor uređaja za ispitivanje prekidača složen je proces, jer se ispitivanja za razne vrste prekidača razlikuju. Megger će vam pomoći da odaberete odgovarajući proizvod koji zadovoljava vaše zahteve za ispitivanjem prekidača. Obratite se za pomoć našoj tehničkoj podršci.