Menu
Proizvodi
Oprema za ispitivanje prekidača
Ispitivanje izolacionog ulja

Ispitivanje izolacionog ulja

Ispitivanje izolacionog ulja

Izolaciono ulje u elektroenergetskom aparatu ima dve osnovne uloge – služi kao izolator i rashladna tečnost. Najvažnija osobina ulja kao izolacione tečnosti jeste visoka dielektrična čvrstoća, a kao tečnosti za hlađenje niska viskoznost. Glavni faktori degradacije izolacionog ulja jesu oksidacija, kontaminacija (naročito vlaga koja smanjuje dielektrična svojstva izolacionog ulja) i prekomerna temperatura. Ovim faktorima se upravlja projektovanjem, strogo kontrolisanim instalacijskim procesima i optimalnom eksploatacijom uljem napunjenog aparata. U svim fazama životnog veka energetskog dobra mora se sprovesti ispitivanje kako bi se procenilo stanje izolacionog ulja. Kod nekih dobara ulje se ispituje češće od drugih komponenata.

Ispitivanja koja se odnose na neposredno stanje i prihvatljivost izolacionog ulja obuhvataju ispitivanje dielektrične probojnosti, merenje vlage metodom Karl Fischer (KF) i faktor dielektričnih gubitaka. Megger nudi laboratorijsku opremu za ispitivanje ulja, sa iskustvom koje seže do početka 20. veka, kako bi se ispitale ove osnovne karakteristike izolacionog ulja.