Menu
Proizvodi
Oprema za ispitivanje prekidača
Sistemi za ispitivanje primarnom injekcijom

Sistemi za ispitivanje primarnom injekcijom

Sistemi za ispitivanje primarnom injekcijom

Ispitivanje primarnom injekcijom koristi se u scenarijima struje velike jačine / visokog napona kod velikih električnih instalacija, kao što su transformatorske stanice. Struja velike jačine (između 100 A i 20.000 A, zavisno od specifikacija sistema i zahteva za ispitivanje) ubrizgava se direktno na primarnu stranu električnog sistema, kao što je prekidač. Cilj ispitivanja je utvrditi kako sistem funkcioniše pod različitim nivoima strujnog opterećenja.

Ispitivanje primarnom injekcijom prikladno je za ispitivanje prekostrujnih releja za okidanje priključenih na prekidač. Ubrizgavanjem struje u sistem može se izmeriti da li će prekidač okinuti ili ne, kao i vreme protoka struje pre prekidanja kola.

Prekidači mogu trajati dugo bez aktivacije, a kvar u trenutku aktivacije može uzrokovati katastrofalne štete na električnom sistemu. Ispitivanje primarnim ubrizgavanjem struje na prekidač koji neko vreme nije okinuo najbolji je način za simuliranje stvarnih radnih uslova pri strujnom impulsu.