Menu
Proizvodi
Ispitivanje izolacije

Ispitivanje izolacije

Oprema za AC/DC i VLF ispitivanje izolacije

DC ISPITIVANJE

Megger je pionir u proizvodnji instrumenata za ispitivanje izolacije, sa više od 100 godina iskustva i liderstva u isporuci instrumenata za ispitivanje izolacije visokih performansi u dijagnostici stanja električne opreme.

Redovno ispitivanje izolacije jedna je od najisplativijih metoda prepoznavanja starenja kod bilo koje vrste električne opreme. Kako se više od 60% kvarova na opremi pripisuje proboju izolacije, ovo predstavlja ključno područje za praćenje i ranu identifikaciju mogućih problema sa kvarovima.

Danas Megger nudi najbolju liniju instrumenata za ispitivanje otpornosti izolacije na 5 kV, 10 kV i 15 kV, koji su svuda dostupni . Naša linija instrumenata za ispitivanje izolacije iz serije S1 ima najnaprednije karakteristike, uključujući napajanje iz baterije ili napajanje iz mreže, najbolje merne opsege, najveću otpornost na šum, pet automatskih ispitivanja, memorisanje podataka, preuzimanje podataka preko RS232 ili USB priključka i još mnogo toga.

DIJAGNOSTIČKO ISPITIVANJE U FREKVENTNOM DOMENU

Potreba za pouzdanim praćenjem i dijagnostičkim metodama pokreće vodeće svetske stručnjake da procenjuju nove tehnologije koje poboljšavaju pouzdanost i optimizuju korišćenje svake komponente mreže.

Analizator stanja izolacije IDAX 300 revolucionarni je instrument baziran na dielektričnoj spektroskopiji. Ova analitička metoda se već decenijama koristi u laboratorijama, ali IDAX je prvi instrument projektovan za korišćenje na terenu. Instrument IDAX radi na principu AC dielektričnog frekventnog odziva (DFR), koji je poznat i kao FDS metoda (frekventno zavisna spektroskopija). U poslednjih deset godina, instrument IDAX i princip merenja koriste se i prihvaćeni su širom sveta.