Menu
Proizvodi
Ispitivanje izolacije
DC dijagnostika za ispitivanje izolacije

DC dijagnostika za ispitivanje izolacije

DC dijagnostika za ispitivanje izolacije

Dijagnostičko ispitivanje izolacije danas predstavlja rezultat stalnog razvoja koji traje više od 100 godina. Kada je, krajem 19. veka, Sidney Evershed prvi put sproveo ispitivanje izolacije, jedine merene vrednosti bile su izolacija na 500 V i osnovna kontrola neprekidnosti. Ipak, kada je reč o izolaciji, metode merenja su se stalno razvijale da bi održale korak s novim tehnologijama. Od elektronskog dizajna i instalacija u domaćinstvu do generatora i sistema prenosa električne energije, sve različite vrste izolacije moraju raditi na sigurnoj minimalnoj vrednosti otpornosti. 

Dijagnostičko ispitivanje izolacije podrazumeva najnaprednije merne metode kako bi se dala tačna procena stanja izolacije visokog kvaliteta i zadovoljili savremeni standardi u elektroenergetici. Ovi standardi se primenjuju na ispitivanje kablova, generatora, prekidača i mnogih drugih električnih komponenata gde kvalitet izolacije oko provodnika mora biti najbolji. Za svaki sistem Megger ima proizvod koji je najprikladniji za sprovođenje sveobuhvatnog dijagnostičkog ispitivanja izolacije. Naši proizvodi su upotpunjeni softverom za prikupljanje podataka, koji beleži sva merenja i podatke, olakšavajući upravljanje informacijama.