Menu
Proizvodi
Ispitivanje izolacije
Ispitivanje otpornosti izolacije < 1 kV

Ispitivanje otpornosti izolacije < 1 kV

Ispitivanje otpornosti izolacije < 1 kV

Sa gotovo dvadeset dostupnih modela do 1 kV, izbor odgovarajućeg Megger-ovog uređaja za ispitivanje izolacije u početku može delovati zbunjujuće. U suštini, ceo postupak zahteva tek manju organizaciju. Svim Megger-ovim uređajima za ispitivanje izolacije sprovodi se u osnovi isto ispitivanje na isti način – tačno i pouzdano. Međutim, poboljšanja i dodatne karakteristike razdvajaju jedan model od drugog u primeni i u zahtevu korisnika.

Napravite podsetnik važnih ili osnovnih karakteristika i specifikacija. To bi trebalo automatski da smanji izbore na obradiv broj, od kojeg će se na osnovu ličnih preferencija lako napraviti konačan odabir.