Menu

Ispitivanje uzemljenja

Instrumenti za ispitivanje uzemljenja i otpornosti zemljišta namenjeni elektroinstalaterima

Instrumenti za ispitivanje uzemljenja i otpornosti zemljišta namenjeni elektroinstalaterima

Obezbeđivanje efikasnog sistema uzemljenja važno je u sistemu telekomunikacija, a Megger je od samog početka ekspert za ispitivanje uzemljenja.

Danas Megger ima vrhunske sisteme za pomoć pri projektovanju i analizi zemljišta, kao i ispitne instrumente za terenske inženjere koji su izdržljivi i lako se koriste. Pokušali smo da konstruišemo ispitne instrumente sa najvećom mogućom sposobnošću samoprovere, kako bismo omogućili da se skoncentrišete na upoređivanje i razumevanje rezultata.