Menu

Ispitivanje petlje kvara i RCD uređaja

Loop and RCD testing

Megger-ovi instrumenti za ispitivanje petlje kvara nude i tradicionalne metode merenja i najsavremenije metode „bez okidanja RCD uređaja“.

Upotrebite ove instrumente za određivanje očekivane struje kvara prema zemlji, a to je maksimalna struja koja može da protiče kod kratkog spoja između faze i zemlje u instalaciji, i za ukazivanje na očekivanu struju kratkog spoja, a to je maksimalna struja koja može proticati u slučaju kratkog spoja između faze i nule.

Megger-ovi instrumenti za ispitivanje RCD uređaja omogućavaju automatsko izvršavanje svih 5 RCD testova koji se zahtevaju prema propisima za električne instalacije niskog napona.