Menu

Ommetri za male otpornosti

Ommetri za male otpornosti

Megger ima svoj asortiman ommetara za male otpornosti, koji su izuzetno tačni, laki za rukovanje i mogu da mere otpornost sa rezolucijom od 0,1 mikrooma. Digitalni ommetri za male otpornosti (DLRO) mere  prelaznu otpornost na kontaktima sklopki i prekidača, na spojevima oklopa aviona, železničkim i cevovodnim spojevima – da pomenemo samo nekoliko primena. Megger ima instrumente za ispitivanje koji koriste ispitne struje od 0,5 mA do 200 A i pokrivaju brojne situacije u kojima je potrebno precizno merenje malih otpornosti.