Menu
Proizvodi
Instrumenti za ispitivanje električnih instalacija niskog napona
Multifunkcionalni instrumenti za ispitivanje električnih instalacija

Multifunkcionalni instrumenti za ispitivanje električnih instalacija

Multifunkcionalni instrumenti za ispitivanje električnih instalacija

Megger-ovim multifunkcionalnim instrumentima za ispitivanje instalacija mogu se sprovoditi sva ispitivanja koja se zahtevaju prema propisima iz oblasti električnih instalacija (u Velikoj Britaniji to je 17. izdanje propisa za električne instalacije). Asortiman obuhvata jedan MFT instrument i MTK seriju pojedinačnih instrumenata za ispitivanje izolacije, petlje kvara i RCD uređaja koji se isporučuju kao komplet u izdržljivom koferu za prenošenje.