Menu

Reflektometri u vremenskom domenu

Reflektometri u vremenskom domenu

Bez obzira na to da li se radi o lociranju kvara na kablovima ili i ispitivanju integriteta energetskih i signalno-komandnih kablova,Megger-ovi reflektometri u vremenskom domenu (TDR) obezbeđuju brze i tačne rezultate. Svaki uređaj je bezbedan ispitivač niskog napona, koji se može koristiti na doslovno svim vrstama kablova, bez obzira na njihov nazivni napon.