Menu

Detektori napona

Detektori napona

Megger-ov ispitivač napona TPT220 ima LCD displej koji obezbeđuje AC i DC merenja napona od 6 do 1000 V, a pored toga i funkciju neprekidnosti/otpornosti u opsegu od 0 to 2 kΩ. Merenje neprekidnosti i napona većeg od 35 V praćeno je zvučnim signalom.