Menu
Proizvodi
Ispitivanje motora i generatora

Ispitivanje motora i generatora

Ispitivanje motora i generatora

Rešenja za ispitivanje i monitoring električnih motora

Tražite kompaniju Baker Instrument? Sada smo deo Megger-a!

 

Analizatori električnih motora kompanije Baker Instruments spadaju u tri kategorije:

  • Statički analizatori se koriste na off-line motorima i generatorima za ispitivanje kola motora i stanja izolacije.
  • Dinamički analizatori se koriste za monitoring on-line motora da bi se snimili kvalitet električne energije, stanje motora i problemi sa opterećenjem.
  • Sistemi za kontrolu kvaliteta električnih motora su projektovani za proizvođače motora, generatora i namotaja (kalemova) za brzo i ponovljivo ispitivanje izolacije i drugih parametara namotaja, statora i rotora (armature) u kontekstu proizvodnje.

Baker Instruments je vodeći dobavljač ispitne opreme za monitoring električnog stanja motora, generatora i namotaja. Bez obzira da li vršite ispitivanja u servisu za popravku motora, u industrijskom postrojenju, na brodu ili na vetrogeneratoru-turbini, oprema za ispitivanje motora Baker Instruments vam omogućava da u potpunosti razumete stanje motora, napajanje i opterećenje. Sveobuhvatno ispitivanje motora vam omogućava da smanjite troškove i izbegnete neplanirane zastoje u radu motora i mašina.

Baker ima stručnost da u potpunosti podrži naše klijente demonstracijama sve opreme na licu mesta pre kupovine, obukom za proizvode, podrškom za aplikacije, kalibracijom i popravkom.

Megger je izvršio preuzimanje od SKF grupe 19. avgusta 2018.

Za sve upite o prodaji ili proizvodima, kontaktirajte sledeće: 

Global Sales Manager and Asia Pacific

 

Paul Knock
Tel: +1(970) 282 1200
Cell: +1 (970) 214 3147

Paul.Knock@megger.com

Latin America

 

Luis Beltran
Tel:   +1 416-299-1220  Ext.: 2873
Cell.: +1 416-908-4770

Luis.Beltran@megger.com

US Sales Manager

 

Scott Lebruska
Toll-free:  800-752-8272
Tel: 970-282-6089
Cell: 970-481-5130

Scott.Lebruska@megger.com

UK, North Europe and Middle East

 

Michael Herring
Tel: +44 1372 375590
Cell: +44 779 5052458

Michael.Herring@megger.com

France, South Europe and Africa

 

Joseph DiCrea
Tel: +33 6 33270986
Cell: +33 30 16 08 90

Joseph.Dicrea@megger.com

 

Tehnička podrška


Korisnici Baker opreme mogu kontaktirati naš visoko cenjeni tim tehničke podrške za pitanja i rešavanje problema. Radno vreme je od 7am do 3:30pm US Mountain Time (UTC -7 hrs). Email-ovi se mogu poslati u bilo koje vreme. Da biste kontaktirali grupu za tehničku podršku Baker Instruments:

Email: baker.tech-support@megger.com
Telefon: 1-800-752-8272 Option 1 za tehničku podršku, ili +1 970-282-6080

Servis opreme


Megger Baker Instruments nudi usluge popravke i kalibracije tokom i posle garancije za aktuelne i starije modele. Naša glavna servisna lokacija je u Fort Kolinsu, CO, SAD, a naša sve veća mreža ovlašćenih servisnih centara znači da se vaša oprema može servisirati mnogo bliže vašoj lokaciji za brže vreme odziva i niže troškove isporuke.

Email: baker.service@megger.com
Telefon: 1-800-752-8272 Option 4 za servis / kalibraciju, ili +1 970-282-6088
Da podnesete ovlašćenje za povraćaj engl. return authorisation (RA) za Baker opremu: megger.com/baker/ra