Menu
Proizvodi
Ispitivanje motora i generatora
Dinamički analizatori električnih motora

Dinamički analizatori električnih motora

Dinamički analizatori električnih motora

Oprema za dinamičko ispitivanje i monitoring motora

Baker-ovi instrumenti za dinamičko ispitivanje motora i nadzor su napravljeni za sprovođenje testova praćenja stanja motora i generatora iz upravljačkog centra motora (engl. Motor Control Centre ili MCC) ili preko Baker EP1000 priključne jedinice. Baker EXP4000 dinamički analizator motora je niskonaponski, AC instrument koji radi na baterije kojim se ispituju motori i generatori dok su u pogonu. EXP4000 pruža podatke o stanju i performansama motora, opterećenju motora i ulaznoj snazi za procenu performansi motora i podobnosti u kontekstu celog sistema mašina koji podržava.

Baker NetEP sistem za dinamičku analizu motora je trajno instaliran uređaj koji koristi istu tehnologiju kao Baker EXP4000 za monitoring do 32 motora na do 7 naponskih magistrala. Postavljanjem uslova praga parametara u softveru konzole, ovaj uređaj može da posluži kao sistem upozorenja u realnom vremenu za stanje motora, posebno na lokacijama gde je od ključne važnosti visoka dostupnost.

Za više informacija, kontaktirajte svog lokalnog ovlašćenog prodavca Baker rešenja za ispitivanje i monitoring električnih motora pozivom na +1 970 282 1200 ili slanjem e-pošte na baker.sales@megger.com