Menu
Proizvodi
Ispitivanje motora i generatora
Sistemi za kontrolu kvaliteta električnih motora

Sistemi za kontrolu kvaliteta električnih motora

Sistemi za kontrolu kvaliteta električnih motora

Megger Baker Instruments projektuje i proizvodi sisteme za ispitivanje električnih motora za proizvođače originalne opreme (OEM) koji pomažu da se osigura da njihovi motori, generatori i namotaji (kalemovi) ispunjavaju ili premašuju očekivanja kvaliteta koji OEM postavljaju sa svojim kupcima. Baker sistemi kontrole kvaliteta motora (QC) uključuju Baker WinAST automatizovani instrument za ispitivanje statora, Baker VN WinAST i Baker WInTATS sistem za ispitivanje rotora (armature) motora. Svaki od njih uključuje najefikasnije procese ispitivanja elektromotora u jednom automatizovanom instrumentu i može se prilagoditi da zadovolji specifične potrebe ispitivanja datog proizvođača.