Menu

IEC 61850 rešenja

U savremenim digitalnim transformatorskim stanicama, inteligentni elektronski uređaji (IEDs) se povezuju preko IT mreže, u kojoj je komunikacija digitalna i odvija se u skladu sa međunarodnim standardom IEC 61850, u čijem razvoju kompanija Megger učestvuje od prvog izdanja. Primarni podaci se takođe digitalizuju preko jedinica za objedinjavanje i objavljuju kao vrednosti uzoraka na mreži koja se naziva magistrala procesa.

Za ove IEC 61850 mreže neophodna su specijalizovana rešenja, kako bi se na delotvoran način potvrdilo da je trafostanica propisno konfigurisana, a to kompanija Megger obezbeđuje od 2009. godine. Na primer, zahvaljujući snimanju aktuelnog saobraćaja podataka i poređenju sa saobraćajem podataka koji je specificiran i odobren, mogu se identifikovati potencijalni problemi, a u najgorem slučaju i neovlašćen saobraćaj podataka.

Informacije o naručivanju

Kada izaberete željeni instrument za ispitivanje relejne zaštite  sa jednom ili više funkcija, uverite se da ste u svoj paket uključili pin za GOOSE i vrednosti uzoraka. Za to je potrebno da upišete odgovarajući broj u opciju za interni softver.

IEC61850

IEC 61850 hardverska rešenja

Ispitna oprema predstavlja hardver ispitnog sistema i interfejs sa IEC 61850 mrežom. Modeli sa ekranom imaju ugrađene sve mogućnosti ispitivanja.

Pogledajte naše instrumente za trofazno ispitivanje relejne zaštite sa IEC 61850 mogućnostima.

Pogledajte naše za instrumente za monofazno ispitivanje relejne zaštite sa IEC 61850 mogućnostima.

Ključne karakteristike:

 • Usaglašenost sa standardom IEC 61850 9-2 LE
 • Vremenska sinhronizacija od 1 µs
 • Bezbedna pristupna tačka
 • Ugrađene IEC 61850 mogućnosti
 • Dostupno u svim FREJA i SMRT modelima
 • SMRT1: isplativo i sa svim mogućnostima, uz najmanje moguće troškove
MGC

MGC – Megger GOOSE konfigurator

MGC omogućava napredne zadatke rešavanja problema na mreži i mapira GOOSE poruke u binarne ulaze i izlaze.

Pogledajte naš softverski paket za releje sa IEC 61850 mogućnostima.

Ključne karakteristike:

 • Intuitivna GOOSE konfiguracija
 • Nenametljivo skeniranje i snimanje podataka na mreži
 • Pametno grupisanje GOOSE komunikacije
 • Poređenje GOOSE saobraćaja i SCD datoteke
 • Automatska identifikacija promena
 • Neometan rad sa skeniranim GOOSE i SCL GOOSE
 • Podrška za 1. izdanje Ispitivanje i 2. izdanje Simulacija
SVA

SVA – analizator vrednosti uzoraka

SVA omogućava vizuelizaciju i kontrolu vrednosti uzoraka (SV) za više tokova podataka.

Pogledajte naš softverski paket za releje sa IEC 61850 mogućnostima.

Ključne karakteristike:

 • Usaglašenost sa standardom IEC 61850 9-2 LE
 • Tri istovremena toka podataka
 • Jednostavna i intuitivna vizuelizacija saobraćaja vrednosti uzoraka
 • Izvoz saobraćaja vrednosti uzoraka u COMTRADE datoteci
 • Jednostavan i intuitivan SV konfigurator za FREJA i SMRT modele
 • Podrška za 2. izdanje Simulacija